Zmarł prof. Marek Kwiatkowski wybitny historyk sztuki i varsavianista.

Zmarł prof. Marek Kwiatkowski wybitny historyk sztuki i varsavianista.

Oprócz kultury narodowej, wspierał również turystykę.

Warszawska Izba Turystyki także miała w tym widoczny udział.

Historyczne, zabytkowe obiekty Warszawy, zdewastowane w czasie działań wojennych 1939-1945 wiele zawdzięczały Profesorowi w dziele ich powrotu do świetności. Muzeum Narodowe w Warszawie, zespół pałacowo-ogrodowy Łazienki Królewskie, Pałac w Otwocku Wielkim, Królikarnia z utworzoną Galerią Xawerego Dunikowskiego, Galeria Rzeźby Polskiej utworzona w Starej Pomarańczarni w Łazienkach, a także Pałac Prezydencki, Hotel Bristol oraz Belweder dzięki fachowemu nadzorowi, wróciły do dawnej świetności. Związki Warszawskiej Izby Turystyki z Profesorem miały znaczący wieloraki charakter. Głównie promocyjny i twórczy dla walorów turystycznych oraz poznawczych Warszawy i regionu Mazowsza. Stworzony i pielęgnowany przez Profesora skansen budownictwa staropolskiego ( muzeum prywatne) w Suchej koło Węgrowa był miejscem odwiedzanym przez turystów polskich, a także zagranicznych. To dzięki koledze Jackowi Stosio prowadzącemu biuro podróży „Argotour”, a potem Staropolskie Centrum Spotkań „Odkrywca”, jedno z Walnych Zebrań członków Izby pod koniec lat 90-tych gościło u Profesora w w/w zespole zabytkowych obiektów i było wyróżniającym się wydarzeniem w dziejach Warszawskiej Izby Turystyki. Z kolei dzięki inicjatywie i znajomościom Elżbiety Wrońskiej z biura podróży Elentour z Żyrardowa Warszawska Izba Turystyki całe lata wspierała organizacyjnie i programowo przedsięwzięcie turystyczno-poznawcze pod nazwą „Spacery z Syrenką”. Ich organizatorem od 1978 roku był Redaktor Włodzimierz Liksza z Redakcji Expressu Wieczornego, a potem Życia Warszawy oraz Profesor Marek Kwiatkowski jako inspirator programów Spacerków oraz wielokrotny przewodnik, doceniony za swoją wiedzę, dowcip i takt przez licznych uczestników comiesięcznego zwiedzania miasta. Dzięki pomysłowi Warszawskiej Izby Turystyki (Wiesław Piegat) Spacerki zaczęły być organizowane do atrakcyjnych miejscowości Mazowsza, a także innych regionów oraz zagranicę (Wilno, Lwów, Praha). Spacerki z udziałem Warszawskiej Izby Turystyki promowały Warszawę i Polskę także przy zwiedzaniu i spotkaniach w ambasadach, które w dużej mierze mieszczą się w zabytkowych obiektach warszawskich. Obaj współtwórcy Spacerków z Syrenką nie żyją. Redaktor Włodzimierz Liksza w 2010 roku pochowany został na Powązkach Wojskowych w kwaterze Pierwszej Wileńskiej Brygady AK. Profesor Marek Kwiatkowski zmarł 10 sierpnia 2016 r. Warto wspomnieć, że po śmierci Redaktora Włodzimierza Likszy, Elżbieta Wrońska (Wiceprzewodnicząca Zarządu Warszawskiej Izby Turystyki) podjęła starania utworzenia przy wsparciu Rodziny zmarłego Izby Pamięci Spacerków i wznowienie ich organizacji. Śmierć małżonki Redaktora zahamowała to przedsięwzięcie.

 

Opracował: Wiesław Piegat

doradca Zarządu Warszawskiej Izby Turystyki