Współpraca turystyczna WIT i Krajowego Związku Organizacji Turystycznych Białorusi.

POROZUMIENIE

Warszawskiej Izby Turystyki i Krajowego Związku Organizacji Turystycznych /RSTO/ Białorusi.

W końcu kwietnia 2019 roku podczas Forum Biznesu odbywającego się w Brześciu Białoruskim zostało zawarte porozumienie pomiędzy Warszawską Izba Turystyki reprezentowaną przez Wiceprzewodniczącego izby Andrzeja Piotra Żukowskiego i Krajowym Związkiem Organizacji Turystycznych Białorusi w osobie Przewodniczącego Rady Związku Ivana Chury.

Porozumienie dotyczy:

  • realizacji wspólnych projektów turystycznych na terenie Polski i Białorusi, wspierania i wzajemnej pomocy przy projektach WIT i  RSTO.
  • wymianie wiedzy, materiałów i osób będących w dyspozycji stron, a przydatnych stronom porozumienia przy bieżących działaniach.
  • wspólne działanie przy międzynarodowych wystawach i salonach turystycznych
    z możliwością prezentacji produktów swoich członków.
  • organizacja wyjazdów studyjnych i spotkań roboczych dla organizacji członkowskich
    i mediów.

Porozumienie służyć ma biurom i podmiotom zrzeszonym w WIT , organizującym wyjazdy i imprezy na terenie Białorusi, oraz może przybliżyć walory krajoznawcze, turystyczne i kulturowe naszego wschodniego sąsiada.

                Podczas rozmów, ustaleń i podpisania porozumienia uczestniczyli przedstawiciele biura Raytan członka WIT  z Panią Czesławą Orłowską i  pracownikami biura.