WIT – wybrano władze na nową kadencję

20 czerwca 2016 Warszawska Izba Turystyki podczas Walnego Zebrania wybrała władze na nową kadencję.

Przewodniczącym WIT został Andrzej Szymański.

29 czerwca podczas pierwszego zebrania ukonstytuował się Zarząd Izby:

Andrzej Żukowski – Wiceprzewodniczący

Elżbieta Wrońska – Sekretarz

Ewa Markowska – Skarbnik

Janusz Rustecki – Członek Zarządu