Walne Zebranie Wyborcze Członków Warszawskiej Izby Turystyki

W dniu 27 listopada 2019 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Wyborcze członków Warszawskiej Izby Turystyki na którym w wyniku wyborów wybrano nowy skład Zarządu, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński WIT.

Przewodniczącym Warszawskiej Izby Turystyki został Pan Andrzej Piotr Żukowski

W-ce Przewodniczącą Pani Elżbieta Wrońska

Sekretarzem Pani Krystyna Glapa

Skarbnikiem Pani Czesława Orłowska

Członkami Zarządu zostali również:

Pan Andrzej Szymański

Pan Stanisław Staniszewski

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Pani Magdalena Kozikowska

Pani Katarzyna Jasińska

Pan Paweł Sławiński

W skład Sądu Koleżeńskiego weszli:

Pani Magda Dąbrowska

Pani Katarzyna Kędzior

Pani Paulina Lichańska

Ustępujący Przewodniczący Warszawskiej Izby Turystyki Andrzej Szymański podziękował kończącym kadencję członkom Zarządu za wkład pracy i osobiste zaangażowanie.

Dotychczasowemu Panu Przewodniczącemu Andrzejowi Szymańskiemu zostały złożone  podziękowania za wieloletnią sumienną pracę i serce włożone w wykonywanie działań na rzecz Izby.