Uroczystość z okazji 28 Rocznicy Niepodległości Republiki Uzbekistanu

W dniu 24.09.2019 r. Ambasada Uzbekistanu zorganizowała w Warszawie w Hotelu Regent Warsaw uroczystość z okazji 28-mej Rocznicy Niepodległości Republiki Uzbekistanu. W uroczystości uczestniczyło wiele delegacji reprezentujących placówki dyplomatyczne akredytowane w Warszawie. W imprezie uczestniczyli też przedstawiciele urzędów i instytucji państwowych. Branże turystyczną reprezentowała jedynie Warszawska Izba Turystyki i Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej w osobie Wiceprezesa Andrzeja Piotra Żukowskiego. W imieniu obu Izb został okolicznościowy upominek złożony na ręce Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Uzbeksitanu
w Rzeczypospolitej Polskiej J.E. Pan Bakhrom Bavaev związany z dniem Niepodległości Uzbekistanu
i 25-lecia Warszawskiej Izby Turystyki i 10-lecia Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.