Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wymaga jeszcze wielu specjalistycznych wyjaśnień eksperckich

Z takim przekonaniem żegnało się przeszło 200 przedstawicieli branży turystycznej, organizatorów turystyki i działaczy wielu organizacji samorządu, uczestniczących w dniu 7 grudnia br. w konsultacji zorganizowanej wspólnie przez Warszawską Izbę Turystyki i Mazowiecki Urząd Marszałkowski w gościnnych progach Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych. Okazało się, że ustawa powołująca z dniem 26 listopada 2016 roku Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jako II filar rozwiązania prawnego chroniącego klientów w przypadku upadłości organizatora turystyki, wymaga wyjaśnienia wielu szczegółów. Przekonały się o tym w czasie w/w spotkania (zapewne była to kolejna okazja) przedstawicielki kierownictwa Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Samo, dość szczegółowe, skomentowanie przepisów w/w ustawy okazało się znacząco niewystarczające. Ponieważ działalność organizatorów usług turystycznych, jak wynikało z prezentowanych licznych pytań w drugiej części konsultacji, jest tak złożona i różnorodna, że sama podstawowa wiedza ekspertów (nie praktyków) z różnych instytucji, w niewielkim stopniu udrożniłaby stosowanie wymaganych ustawą o TFG procedur. Na każdym bowiem kroku wiele udzielanych wyjaśnień miało charakter enigmatyczny, z nagminnym przy tym powoływaniu się na przepisy prawie 20 letniej ustawy o usługach turystycznych (I filaru ochrony klienta).

Warszawska Izba Turystyki w ramach swojej samorządowej aktywności uczestniczyła przez wiele lat w różnych spotkaniach roboczych na temat stworzenia takich rozwiązań, które nie będąc dokumentacyjnie wielce uciążliwe dla organizatorów turystyki, spełniałyby oczekiwania turystów. W tamtych, nie bardzo odległych latach, proponowane rozwiązania też budziły kontrowersje poprzedniej ekipy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wtedy się nie udało. Teraz nową porcję nadziei mają optymiści licząc, że nowa ekipa MSiT (nieobecna niestety na wczorajszej konsultacji), postara się wesprzeć wspólnie z TFG organizatorów turystyki, pełnych zapału do uczciwej pracy, bez bojaźni o przedłużający się brak wyjaśnienia złożonych procedur wykonawczych. Takie nastawienie prezentowali też przedstawiciele Izby Turystyki RP, Polskiej Izby Turystyki, Polskiego Związku Organizatorów Turystyki i pozostali działacze.

Pełni nadziei współorganizatorzy konsultacji, Izabela Stelmańska Wicedyrektor Departamentu Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego i Prezes Warszawskiej Izby Turystyki Andrzej Szymański wyrazili na koniec konsultacji deklarację, że niezwłocznie kontynuować będą dalsze starania, aby spełnianie przez branżę wymogów obu ustaw (I i II filaru ochrony interesów klientów) w tym dotychczasowych niejasności przy spełnianiu wymogów ujętych w TFG, stało się realne.

Opracował: doradca Zarządu

Warszawskiej Izby Turystyki

Wiesław Piegat  spotkanie-tfg-2 spotkanie-tfg