Spotkanie z Dyrektorami Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT)

W Warszawie (24.04.2019 r.) w salach recepcyjnych Hotelu Polonia odbyło się spotkanie branży turystycznej z Dyrektorami  Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej. Z naszych członków w spotkaniu udział wzięli: Elżbieta Wrońska – Elentour, Marta Brzezińska – Emka Trans, Małgorzata Deniszkiewicz- Raytan Tour, Kazimierz Kwasiborski – Kwatur, Tomasz Jeleń – CT Poland i Andrzej Szymański, który reprezentował WIT oraz Izbę Turystyki RP ( której członkami są wszyscy zrzeszeni WIT ). Spotkanie miało charakter work-shopu, gdzie każdy z każdym miał możliwość  porozmawiania na interesujące obie strony  tematy. Wydarzenie było doskonałą okazją do odnowienia starych znajomości, nawiązania nowych, a także wymiany doświadczeń i powspominania przy kawie ciekawych zdarzeń. Korzystając z obecności kierownictwa Polskiej Organizacji Turystycznej, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Lokalnej Organizacji Turystycznej Warszawy porozmawialiśmy również o możliwości bardziej ścisłej niż dotychczas współpracy z nadzieją na wymierne korzyści dla członków WIT zwłaszcza w Jubileuszowym Roku XXV -letniej naszej działalności na terenie Warszawy i Województwa Mazowieckiego.