Porozumienie o współpracy partnerskiej Warszawskiej Izby Turystyki i Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

W dniu 18 kwietnia 2019 roku  zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Warszawską Izba Turystyki reprezentowaną przez Przewodniczącego Izby Andrzeja Szymańskiego
 i Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie reprezentowanym przez Dyrektora Pana Tomasza Jagodzińskiego.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca stron w prowadzeniu działań:

  • Edukacyjnych z zakresu sportu, rekreacji i turystyki,
  • Programowania turystyki krajowej i zagranicznej,
  • Organizowania szkoleń i konferencji

Porozumienie służyć ma biurom i podmiotom zrzeszonym w WIT i ITRP, organizującym przyjazdy
 i wycieczki do Warszawy oraz może przybliżyć historię sportu i turystyki w Polsce.

Podczas rozmów, ustaleń i podpisania porozumienia uczestniczyli Wiceprzewodniczący Izby Andrzej Piotr Żukowski i Kierownik biura Pani Sylwia Świderska.   

                W miesiącu wrześniu 2019 planowana jest wspólna konferencja nt. „Obiekty sportowe Warszawy i Mazowsza”.