Regionalne Izby Turystyki

KRAKOWSKA IZBA TURYSTYKI
Prezes: Anna Jędrocha
31-008 Kraków ul. Św. Anny 9 – III piętro ; tel./fax: (12) 429 44 50
http://www.kit.krakow.pl/ e-mail: biuro@kit.krakow.pl

WIELKOPOLSKA IZBA TURYSTYCZNA
Prezydent: Włodzimierz Kolat
60-813 Poznań ul. Zwierzyniecka 13 lok. 9; tel./fax: (61) 853 68 39
www.wit.com.pl e-mail: wit@wit.poznan.pl

ŚLĄSKA IZBA TURYSTYKI
Prezes: Krystyna Papiernik
40-014 Katowice, ul. Mariacka 1 ; tel./fax: (32) 781 95 52
www.sit.travel    e-mail: sit@sit.travel

DOLNOŚLĄSKA IZBA TURYSTYKI
Prezes: Marek Ciechanowski
50-149 Wrocław, ul.Świdnicka 39 ; tel.: (71) 341 03 70
www.dit.wroc.pl  e-mail: profi@wr.onet.pl

ZACHODNIOPOMORSKA IZBA TURYSTYKI
Prezes: Dorota Namirowska – Sznycer
70-214 Szczecin ul. 3 Maja 1 , pok. 204; tel./fax: (91) 433 81 24
www.zit.szczecin.pl  e-mail: biuro@zit.szczecin.pl

 

NOWOSĄDECKA IZBA TURYSTYCZNA
Prezes: Aleksander Giertler
30-300 Nowy Sącz, Rynek 19; tel./fax: (18) 547 54 74
www.nit.mnet.pl, e-mail: nit@mnet.pl

REGIONALNA  IZBA TURYSTYKI W LUBLINIE
Prezes: Lucjan Bukryj
20-079 Lublin, ul. Dolna 3 Maja 8/9; tel./fax: (81) 532 16 88
www.rig.lublin.pl e-mail: info@rig.lublin.pl