Inne przydatne adresy

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA  MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
Departament Kultury, Promocji i Turystyki
03-715 Warszawa, ul. Okrzei 35  (III piętro)
Sekretariat Departamentu (IV pietro) :
tel.: (22) 597 95 51; fax: 597 95 42
http://www.mazovia.pl/
e-mail:

Departament załatwia m. in. sprawy związane z:
– tel.: 597 95 41 – wpisem do Rejestru Marszałka, informacja
– tel.: 597 95 49 – kategoryzacją zakładów hotelarskich
– tel.: 597 95 47 – piloci wycieczek
– tel.: 597 95 46 – przewodnicy turystyczni
– tel.: 597 95 43 – sprawy biur turystycznych

MINISTERSTWO SPORTU  I  TURYSTYKI
Departament Turystyki,
00-921 Warszawa, ul. Senatorska 14
Sekretariat departamentu: tel.: 22 244 31 72; fax: 22 244 31 71
Centralny Rejestr Zezwoleń (sprawdzanie legalności działania biur tur.)
www.turystyka.gov.pl, www.msport.gov.pl

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
00-928 Warszawa ul. Chałubińskiego 8
– recepcja POT tel: 536 70 70 / 71 fax: 536 70 04
www.pot.gov.pl e-mail: pot@pot.gov.pl

MINISTERSTWO EDUKACJI I  NAUKI
Internetowe informacje Urzędu (m.in. terminy ferii, org. roku szkolnego)
www.men.waw.pl – DziałOświaty
00-580 Warszawa, Al. Szucha 25;  Centrala tel.: 628 72 41

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
00-580 Warszawa, Al. Szucha 23
– informacje konsularne – 523 94 51
– rzecznik prasowy – 523 93 56
– opieka konsularna – 523 96 01
www.msz.gov.pl

KURATORIUM OŚWIATY
INSPEKTORAT WOJEWóDZKI d/s TURYSTYKI
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 32
tel. centr.: (22) 826 64 91 do 6

MIĘDZYNARODOWE TARGI-POLSKA Sp. z o.o.
04-307 Warszawa, ul.Makowska 95
tel.: (22) 529 39 00, 529 39 50 fax: 529 39 76
www.mtpolska.com.pl e-mail: info@mtpolska.com.pl

INSTYTUT  TURYSTYKI
(opracowania statystyczne, biblioteka turystyczna)
02-511 Warszawa, ul. Merliniego 9 A
tel.: (22) 844 63 47, 844 12 61; fax: 844 12 63
www.intur.com.pl  e-mail: it@intur.com.pl

POLSKA FEDERACJA CAMPINGU I CARAVANINGU (FiCC)
03-838 Warszawa, ul. Grochowska 331
tel./fax:(22)  810 60 50
www.pfcc.info  e-mail: biuro@pfcc.info

POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH
Warszawa, ul. Chocimska 14
tel./fax: (22) 849 81 28

STOŁECZNE BIURO TURYSTYKI
00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 10
tel.: (22) 628 66 02 ; tel. inf.: 94 31
www.warsawtour.pl ; e-mail: sekretariat@warsawtour.pl

PZMOT – Polski Związek Motorowy
02-512 Warszawa, ul. Puławska 28
tel.: 849 69 04
Sprzedaż opłat drogowych oraz informacja dla zmotoryzowanych.