Porady dla turystów

Informacje praktyczne

Przewodnik MSZ POLAK ZA GRANICĄ
Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
sprawdź biuro

Przydatne adresy:

  1. Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej za granicą – pokaż
  2. Regionalne Izby Turystyki (dane na dzień 12.01.2011 r.) – pokaż
  3. Inne adresy (ministerstwa, związki, federacje) – pokaż

IZBA TURYSTYKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

50-029 Wrocław, ul. Świdnicka 39 lp. lok. 1
www.itrp.pl, e-mail: izba@itrp.pl, tel.: 71 346-14-25