Polityka prywatności

Polityka Prywatności Warszawska Izba Turystyki na dzień 01 kwietnia 2011

Kim jesteśmy
Niniejsza Witryna Sieci WWW wykorzystywana jest przez Warszawska Izba Turystyki. Dla zapewnienia korzystającym jak najlepszej ochrony prywatności Warszawska Izba Turystyki używa tylko i wyłącznie mechanizmów rejestrujących dostęp dla celów statystycznych i technicznych.

Zbierane informacje
W żadnym momencie nie są pobierane dodatkowe informacje identyfikujące użytkownika jeśli nie wyraził na to zgody. Tylko w przypadku rejestracji są zapisywane i przechowywane dane dobrowolnie podane przez użytkownika. Rejestracja (pełna lub częściowa) jest wymagana tylko w przypadkach zakupu produktów, zapytań przez formularze, przystępowania do programów lojalnościowych i innych form komunikacji związanych z Warszawska Izba Turystyki czy naszą ofertą. Najczęściej zbierane informacje to adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, login, hasło, adres IP, czynności online, historia transakcji i komunikacji.

Wykorzystanie zebranych informacji
Nazwa wykorzystuje informacje gromadzone online w celu świadczenia usług, sprzedaży produktów, prowadzenia marketingu oraz komunikacji związanej z zapytaniami i wymianą informacji. W określonych prawem przypadkach lub jeśli użytkownik wyraził na to zgodę Warszawska Izba Turystyki będzie udostępniać dane identyfikujące użytkownika stronom trzecim w szczególności na wezwania upoważnionych organów państwowych. Jako strony trzecie należy traktować również firmy współpracujące z Warszawska Izba Turystyki, które realizują usługi bądź zlecenia Warszawska Izba Turystyki. W przypadku korzystania z programów lub promocji na niniejszej Witrynie WWW, które realizowane są w porozumieniu ze stronami trzecimi, Warszawska Izba Turystyki nie zapewnia kontroli nad wykorzystywaniem przez strony trzecie danych identyfikujących użytkownika dobrowolnie podanych przez korzystającego. W przypadku sprzedaży Warszawska Izba Turystyki w części lub całości stronie trzeciej dane identyfikujące użytkownika mogą zostać przekazane kupującemu.

Możliwość wyboru
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zarejestrowany użytkownik w każdej chwili ma wgląd w zgromadzone dane, oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz ewentualnie usunięcia. W każdej chwili użytkownik może zakazać lub zażądać ograniczenia w przekazywaniu informacji marketingowych przez Warszawska Izba Turystyki. W szczególnych przypadkach, gdy użytkownik uczestniczył z programów partnerskich stron trzecich związanych z Warszawska Izba Turystyki, może wystąpić konieczność zmiany/usuwania danych identyfikacyjnych bezpośrednio dla każdego programu.

Dostęp i zmiana swoich danych osobowych
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem możesz edytować i zmieniać swoje dane korzystając z linku ‘mój profil’. Aby uzyskać dodatkowe informacje możesz również komunikować się z Warszawska Izba Turystyki wykorzystując dane teleadresowe w dziale „kontakt” niniejszej Witryny WWW.

Bezpieczeństwo danych
Wszelkie dane identyfikujące użytkownika oraz transakcje online przechowywane są w wyspecjalizowanych Data Center. Najnowsze metody szyfrowania danych, zaawansowane technologie i procedury w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Pliki „cookies”
Umieszczanie plików typu „cookie” jest powszechną i akceptowaną praktyką Witryn Sieci WWW. W niektórych przypadkach, po wypełnieniu formularzy online umieszczany jest w komputerze korzystającego plik tekstowy, który w przypadku następnych odwiedzin czy transakcji pozwala szybciej zidentyfikować użytkownika. Informacji zawartych w „cookies” nie wykorzystujemy dla innych celów niż identyfikacja użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na umieszczenie pliku „cookie” w Twoim komputerze możesz zablokować tę operację ustawiając odpowiednią opcję w przeglądarce internetowej. Blokada „cookies” nie ograniczy dostępu do stron Warszawska Izba Turystyki, może jednak uniemożliwić lub utrudnić część transakcji, przede wszystkim zakupów online.

Linki
Niniejsza Witryna WWW może zawierać połączenia do innych Witryn WWW w szczególności stron trzecich zależnych od Warszawska Izba Turystyki oraz stron trzecich współpracujących lub realizujących zadania w imieniu Warszawska Izba Turystyki. W przypadku przejścia na inną Witrynę WWW Warszawska Izba Turystyki nie gwarantuje na tej Witrynie WWW stosowania niniejszej Polityki Prywatności nawet jeśli występuje powiązanie między niniejszą Witryną WWW.

Prywatność dzieci
Ochrona prywatności dzieci jest ważna dla Warszawska Izba Turystyki. Nie gromadzimy ani nie utrzymujemy informacji od dzieci o których wiemy, że mają mniej niż 13 lat, z wyjątkiem gdy jest to dozwolone przez prawo.

Zastrzeżenia prawne
Wszelkie informacje dotyczące własności i ograniczeń prawnych do wykorzystywania treści publikowanych w niniejszej Witrynie WWW można znaleźć w stopce pod linkiem „nota prawna”.

Zmiany w praktykach
W przypadku zasadniczych zmian, w szczególności zmian dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania danych identyfikujących użytkownika Warszawska Izba Turystyki poinformuje o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych, przed tymi zmianami użytkowników.