Odszedł Jerzy Łukasiewicz, ekspert i aktywny współtwórca biznesu i samorządu turystycznego w Polsce

Jerzy Łukasiewicz (2)

Zmarły Jerzy Łukasiewicz to bardzo ceniona postać spośród działaczy turystycznych, z których wielu po 1989 roku wyzwoliło w sobie dodatkową aktywność wspierając przedsięwzięcia mające na celu ustanowienie nowoczesnego prawa, podniesienia poziomu obsługi ruchu turystycznego i stworzenia warunków do swobodnego podróżowania. Urodzony na początku drugiej wojny światowej na Podlasiu, jako absolwent turystyki poznańskiego AWF był jakiś czas nauczycielem, a wkrótce początkującym przedsiębiorcą turystycznym. W 1990 roku jako współzałożyciel znanego do dziś biura podróży Polish Travel Quo Vadis rozwijał działalność w usługach turystyki zagranicznej przyjazdowej. Lata 90-te to także dynamiczne starania o rozwój i promocję Polski, jako kraju o przebogatych walorach krajoznawczych i wypoczynkowych, a w następnych latach turystyki aktywnej.
Ustawa z 1991 roku o izbach gospodarczych wyzwoliła w branży turystycznej dążenie do stworzenia samorządu turystycznego. Jerzy Łukasiewicz był w czołówce inicjatorów tych starań. W 1994 roku uwieńczone zostały starania powołania Warszawskiej Izby Turystyki, samodzielnej jednostki samorządu turystycznego, której twórca przewodniczył do 2000 roku. Był to jednocześnie okres tworzenia „wspólnoty merytorycznej” 10 istniejących wtedy Regionalnych Izb Turystyki.
W latach 1995-96 był inicjatorem zawarcia „Porozumienia” tych izb. Kolejnym krokiem było doprowadzenie pod koniec 1996 roku do przekształcenia tej nieformalnej struktury w Radę Krajową Izb Turystyki, której w latach 1997-1999 przewodniczył jej współtwórca, Jerzy Łukasiewicz.
Ceniony jako ekspert w dziedzinie gospodarki turystycznej i promocji kraju, z akceptacją Premiera Rządu Jerzego Buzka, powołany został w 2001 roku do 18 osobowego składu Rady Turystyki usytuowanej strukturalnie w Polskiej Organizacji Turystycznej, rządowej, ustawowo powołanej jednostki odpowiedzialnej
za promocję. Rozwojowi samorządu turystycznego towarzyszyły inne sukcesy zawodowe Jerzego Łukasiewicza. Do znaczących na pewno zaliczyć trzeba pomysł i skuteczne starania m.in. w ramach Warszawskiej Izby Turystyki, aby patronem Portu Lotniczego „Okęcie” został Fryderyk Chopin. Za całokształt działalności turystycznej Jerzy Łukasiewicz został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz resortowym odznaczeniem „Za Zasługi dla Turystyki”.
Reasumując, stworzenie regionalnego samorządu turystycznego w Warszawie, i wkład merytoryczny w powstanie struktur ogólnopolskich, oprócz istniejącej od 1991 roku ogólnokrajowej Polskiej Izby Turystyki, to w dużej mierze dzieło Jerzego Łukasiewicza. Dzięki Jego aktywnościom i dokonaniom, kolejne grupy aktywistów, przedsiębiorców zarządzających Warszawską Izbą Turystyki skutecznie podtrzymują
działania samorządu turystycznego. Dbając w szczególności o doradztwo gremiom odpowiedzialnym za nowelizację i tworzenie takiego prawa w Polsce, które sprzyjać będzie dalszemu rozwojowi turystyki polskiej i współpracy z całym światem turystycznym.
Cześć Jego pamięci.