Kontakt

Warszawska Izba Turystyczna (biuro zarządu)

Adres: ul. Tadeusza Borowskiego 2 pok. 221 i 222
03-475 Warszawa
telefon: +48 22 828 28 70
fax: +48 22 828 28 70
e-mail: office@wit.org.pl