Kontakt

Warszawska Izba Turystyczna (biuro zarządu)

Adres: ul. Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 35
04-036 Warszawa
telefon: +48 22 828 28 70
fax: +48 22 828 28 70
e-mail: office@wit.org.pl