Konferencja „Sportowe obiekty Warszawy i Mazowsza i ich turystyczne walory”

W dniu 16 września 2019 roku Warszawska Izba Turystyki zorganizowała konferencję nt. „Sportowe obiekty Warszawy i Mazowsza i ich turystyczne walory”. Wydarzenie zlokalizowano w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie. Partnerem konferencji było Muzeum Sportu i Turystyki    w Warszawie. Uczestnikami byli przedstawiciele instytucji i związków sportowych, burmistrzowie dzielnic m.st. Warszawy, urzędnicy, samorządowcy, wykładowcy wyższych uczelni i nauczyciele szkolni oraz uczniowie,  zarejestrowano 109 osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu tematyką konferencji.

Spotkanie otworzył Przewodniczący WIT Andrzej Szymański, następnie wystąpił gospodarz obiektu Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki Tomasz Jagodziński. Konferencja składała się z 6 bloków. Prelekcje wygłosili:

– Tomasz Jagodziński i Piotr Walewski – Muzeum Sportu i Turystyki

– Zdzisław Łazarczyk i Waldemar Baryło – Mazowiecki Związek Piłki Nożnej

– Janusz Samel – Biuro Sportu i Rekreacji Warszawy

– Izabela Stelmańska – Mazowiecki Urząd Marszałkowski

– Anna   Pawlikowska – Piechotka – Akademia Wychowania Fizycznego

– Andrzej Piotr Żukowski – Warszawska Izba Turystyki

Koordynatorem konferencji była Sylwia Świderska z WIT, asystentem praktykant WIT Adam Waśkiewicz. W roli moderatora wystąpił Andrzej Piotr Żukowski, a techniczną obsługę firma POTRiS.

Całą konferencję można obejrzeć na naszym Facebooku Warszawskiej Izby Turystyki i na stronie internetowej https://youtu.be/NH3bIeeD7ds