Maroko – królestwo godne szerszego poznania przez polskich turystów

Marokańska Organizacja Turystyczna kierunkuje swoje działania promocyjne m.in. na kraje
Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę. Przejawem tej aktywności są podjęte w 2015 roku
szersze kontakty z Warszawską Izbą Turystyki, dotyczące stworzenia realnego
zakresu programu współpracy. Zarówno między jednostkami samorządu turystycznego, jak też
organizatorami turystyki obu krajów.
Atrakcyjnym wstępem do zawiązania szerszej współpracy było zorganizowanie study tour dla kilkunastu biur zrzeszonych w WIT i ITRP. Na przełomie lutego i marca 2016 roku uczestnicy
imprezy w ciągu 8 dni zapoznali się ze znanymi w wielu krajach europejskich atrakcjach
krajoznawczych i kulturowych Maroka. Znanym kąpieliskiem nad Oceanem Atlantyckim jakim jest miejscowość Agadir, z miastami królewskimi – Casablancą, Rabatem, Meknes i Fes. A także
Marrakeszem i terenami sportów zimowych w górach Wysokiego Atlasu. Możliwości
atrakcyjnego wypoczynku i poznania walorów krajoznawczych wspierane są znaczącą ilością
dobrych hoteli, bezpiecznymi, dobrze oznakowanymi drogami, a także profesjonalną obsługą
turystyczną, w tym przewodników miejskich znających język polski (studiowali w naszym kraju).
Okazją do bliższego poznania się od strony profesjonalnej współpracy handlowej był zarówno
work-shop w Agadirze, jak też stała opieka przedstawicieli Marokańskiej Organizacji Turystycznej,
w czasie w/w imprezy objazdowej. Tak jak w innych krajach arabskich atrakcją poznawczą regionu
były przejawy kultury berberyjskiej, a także architektura różnych obiektów, w tym zabytkowych,
w dużej mierze związana z religią i tradycjami islamu.
Warszawska Izba Turystyki aktualnie w kontaktach bezpośrednich z Narodową Marokańską Organizacją Turystyczną ( Oddział Europy Środkowo-Wschodniej mający siedzibę w Warszawie), aktywizuje zakres współpracy ułatwiającej promocję tego interesującego kraju. Licząc, że generalnie ulegną redukcji czynniki, które ograniczałyby w kolejnych latach ruch turystyczny do krajów nad Morzem Śródziemnym i rejonów sąsiednich.